อันตรายและผลข้างเคียง!..จากการกินยาปลูกผม

เชื่อว่าหลายคน ๆ คนที่ประสบปัญหาผมร่วง ผมบาง และศีรษะล้าน อาจเคยมีความคิดอยากลอง หรือเคยใช้ยาเพื่อแก้ปัญหาเหล่านี้มาก่อน จากการสำรวจผลลัพธ์จากผู้ใช้งานจริง บางรายก็ได้ผลดี และบางรายก็เกิดอาการแพ้พร้อมกับอาการระคายเคืองหนังศีรษะอย่างรุนแรง และมากไปกว่านั้นคือ เพศชายบางรายถึงขั้นเกิดการหย่อนสมรรถภาพทางเพศ (Erectile Dysfunction) และเมื่อหยุดใช้ยาเส้นผมก็กลับมาร่วง และร่วงหนักมากว่าเดิม ดังนั้นก่อนตัดสินใจเลือกใช้วิธีรักษาด้วยยาจึงควรศึกษาข้อมูลให้ละเอียด เพื่อไม่ให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพของตนเองในระยะยาวด้วยนะคะ

ยาปลูกผมที่ได้รับอนุญาตให้ใช้รักษาอาการผมร่วง ผมบางในปัจจุบัน มีด้วยกัน 2 ชนิด คือ ไมนอกซิดิล (Minoxidil) และ ฟิแนสเทอร์ไรด์ (Finasteride)

ไมนอกซิดิล (Minoxidil)

ไมนอกซิดิล (Minoxidil) แบบรับประทาน เดิมทีเป็นยาใช้รักษาโรคความดันโลหิตสูง มีหน้าที่ออกฤทธิ์ทำให้หลอดเลือดแดงขยายตัว เพื่อช่วยลดความดันโลหิตให้ต่ำลง และมีข้อบังคับว่าจะต้องใช้ภายใต้การดูแลของแพทย์เท่านั้น ต่อมา มีการพบว่ายานี้ส่งผลให้ผู้ป่วยบางราย มีขนยาวขึ้นตามส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย และทำให้เส้นผมงอกในผู้ป่วยที่ศีรษะล้าน จึงมีการนำไปผลิต เป็นลักษณะแบบยาทาเฉพาะที่

ฤทธิ์ของ Minoxidil ที่ส่งผลต่อกลไกการทำงานของระบบเลือดในร่างกาย

ไมนอกซิดิล (Minoxidil) จะออกฤทธิ์กระตุ้นการเปิดช่องของเกลือโพแทสเซียม (Opening of potassium channel) ทำให้เกิดการขยายตัวของหลอดเลือดที่หนังศีรษะ ช่วยให้มีเลือดไปเลี้ยงเซลล์รากผมมากขึ้น ส่งผลให้เส้นผมสามารถเจริญเติบโตขึ้นได้

ขนาดของยาที่แพทย์อนุญาตให้ใช้

ไมนอกซิดิล (Minoxidil) แบบรับประทาน 50 มิลลิกรัมต่อวัน เป็นขนาดของยาที่ใช้ในการรักษาความดันโลหิตสูง ซึ่งแพทย์ไม่แนะนำให้ใช้ในการรักษาผมร่วง ผมบาง หรือศีรษะล้าน ไมนอกซิดิล (Minoxidil) แบบทาเฉพาะที่ ความเข้มข้น 2-5% ใช้ทาบนหนังศีรษะที่แห้งวันละ 2 ครั้ง นานประมาณ 1 ปี จึงเริ่มเห็นผล

ผลข้างเคียงที่ได้จากการรักษา

● มีการคั่งของน้ำและเกลือโซเดียม
● มือบวม เท้าบวม เต้านมบวม (Swelling of hands/feet/breast)
● เกิดขนในบริเวณที่ไม่ต้องการ ( Unwanted facial/ body hair)
● วิงเวียนศีรษะ (Dizziness)
● หัวใจเต้นเร็วผิดปกติ (Irregular heartbeat)
● เกิดอาการแพ้ (Allergic reaction)
● เกิดผื่น (Rash)
● เกิดอาการคัน (Itching)
● หายใจลำบาก (Trouble breathing)
● แสบร้อน (Burning)
● ผิวลอกเป็นสะเก็ด (Flaky)

ฟิแนสเทอร์ไรด์ (Finasteride)

ฟิแนสเทอร์ไรด์ (Finasteride) เป็นยาที่ใช้รักษาโรคต่อมลูกหมากโต (Benign prostatic hyperplasia/ BPH) ในเพศชาย ช่วยลดอาการปวดปัสสาวะในช่วงกลางคืน (Nighttime urination) ทำให้การไหลของปัสสาวะ (Urine flow) ดีขึ้น ลดปริมาณฮอร์โมนเพศชาย (Dihydrotestosterone/ DHT) ในร่างกายที่เป็นสาเหตุของการเจริญเติบโตของต่อมลูกหมาก (Prostate) และการเกิดศีรษะล้าน (Male pattern baldness)

ฤทธิ์ของ Finasteride ที่ส่งผลต่อกลไกการทำงานของระบบเลือดในร่างกาย

ฟิแนสเทอร์ไรด์ (Finasteride) จะออกฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ 5-แอลฟารีดักเตส (5-alpha reductase) ซึ่งเป็นเอนไซน์ที่มีหน้าที่เปลี่ยนฮอร์โมนเพศชายจากเทสโทสเตอโรน (Testosterone) ไปเป็นไดไฮโดรเทสโทสเตอโรน (Dihydrotestosterone) สารเคมีที่ส่งผลต่อการทำงานของเซลล์ต่อมลูกหมากและทำให้เซลล์รากผม (Hair follicle) ฝ่อ

ขนาดของยาที่แพทย์อนุญาตให้ใช้

ฟิแนสเทอร์ไรด์ (Finasteride) รับประทาน 5 มิลลิกรัมต่อวันสำหรับเพศชาย นาน 1 ปี จึงเริ่มเห็นผลลัพธ์ ห้ามใช้ในเพศหญิง สตรีมีครรภ์ และสตรีที่ต้องให้นมบุตร

ผลข้างเคียงที่ได้จากการรักษา

● เสื่อมสมรรถภาพทางเพศ (Erectile Dysfunction)
● เสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งต่อมลูกหมาก (Prostate cancer)
● หากใช้ยาในสตรีมีครรภ์จะส่งผลให้เกิดลักษณะผิดปกติในทารกเพศชาย
● มีสารคัดหลชั่งออกจากหัวนม (Nipple discharge)
● วิงเวียนศีรษะ (Dizziness)
● หัวใจเต้นเร็วผิดปกติ (Irregular heartbeat)
● เกิดอาการแพ้ (Allergic reaction)
● เกิดผื่น (Rash)
● เกิดอาการคัน (Itching)
● หายใจลำบาก (Trouble breathing)

ยาปลูกผม คืออีกหนึ่งทางเลือกสำหรับการแก้ปัญหาผมร่วง ผมบาง ซึ่งบางคนมองว่ายาปลูกผมนั้นหาซื้อง่าย และราคาถูก แต่แน่นอนว่า…ขึ้นชื่อว่ายา อาจทำให้เกิดอาการแพ้หรือเกิดอาการระคายเคืองผิวขั้นรุนแรง และเมื่อใช้ไปนาน ๆ ย่อมไม่ส่งผลดีต่อสุขภาพแน่นอนค่ะ เพราะทำให้ตับทำงานหนัก และเสี่ยงต่อภาวะตับวายเฉียบพลัน (Acute liver failure) อีกด้วย

ในปัจจุบันได้มีการคิดค้นเทคโนโลยีและนวัตกรรม สำหรับรักษาปัญหาผมร่วง ผมบาง หรือศีรษะล้าน อย่าง Hair Beam Air ที่ผ่านการรับรองด้านประสิทธิภาพและความปลอดภัย โดยงานวิจัยทางคลินิก ด้วย BIOSTIMULATION TECHNOLOGY เอกสิทธิ์เฉพาะ ที่สามารถกระตุ้นการสร้างพลังงานให้กับเซลล์ในระดับลึก เพื่อให้ระบบต่าง ๆ ในร่างกาย ทำงานได้อย่างเต็มที่ ซึ่งช่วยให้เส้นผมกลับมาเจริญเติบโตได้อีกครั้ง โดยปราศจากผลข้างเคียงที่ก่อให้เกิดอันตราย ศึกษารายละเอียดการทำงานของนวัตกรรมหมวกเลเซอร์ปลูกผม Hair Beam Air เพิ่มเติม ได้ที่
https://hairbeam.co.th/why-hair-beam-air/nano-technology/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *