เราสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการแพทย์ที่คุณมั่นใจได้

Hair Beam Air และ Hair Bang ผ่านการทดสอบด้าน ประสิทธิภาพและความปลอดภัย ด้วยงานวิจัยทางคลินิก
โดยคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการปลูกผมจาก Seoul National University Bangdang Hospital (SNUH) ร่วมกับมหาวิทยาลัยแพทย์ Kyungpook National University Hospital (KNU)

ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารทางการแพทย์
Journal of Dermatologic Surgery โดย American Society for Dermatologic Surgery
ซึ่งเป็นที่ยอมรับของแพทย์ผิวหนังในระดับนานาชาติ

เราสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการแพทย์ที่คุณมั่นใจได้

Hair Beam Air และ Hair Bang ผ่านการทดสอบด้าน ประสิทธิภาพและความปลอดภัย ด้วยงานวิจัยทางคลินิก โดยคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการปลูกผมจาก Seoul National University Bangdang Hospital (SNUH) ร่วมกับมหาวิทยาลัยแพทย์ Kyungpook National University Hospital (KNU)

ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารทางการแพทย์
Journal of Dermatologic Surgery โดย American Society for Dermatologic Surgery
ซึ่งเป็นที่ยอมรับของแพทย์ผิวหนังในระดับนานาชาติ

รับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ ยืนยันด้วยใบอนุญาตการผลิต
และใบรับรองคุณภาพมาตรฐานระดับสากล

ISO 9001
หนังสือรับรองมาตราฐานการบริหารงาน

Certificate of Manufacturer
หนังสือรับรองการเป็นผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์

Good Design Selection
สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์
สิ่งประดิษฐ์ใหม่ในเวทีโลก

Hair Beam Patent Certificate
ใบรับรองสิทธิบัตร Hair Beam Air

Hair Bang Patent Certificate
ใบรับรองสิทธิบัตร Hair Bang

Good Manufacturing Practices (GMP)
กระบวนการการผลิตที่ได้มาตรฐาน

European Conformity (CE)
ผ่านการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยทางไฟฟ้าจากสหภาพยุโรป

Hair Beam US Patent
สิทธิบัตรคุ้มครองการออกแบบผลิตภัณฑ์
จากประเทศสหรัฐอเมริกา

Hair Beam Japanese Patent
สิทธิบัตรคุ้มครองการออกแบบผลิตภัณฑ์
จากประเทศญี่ปุ่น

Hair Beam Trademark Registration
หนังสือรับรองการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า Hair Beam

รับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ ยืนยันด้วยใบอนุญาตการผลิต
และใบรับรองคุณภาพมาตรฐานระดับสากล

ISO 9001
หนังสือรับรองมาตราฐานการบริหารงาน

Certificate of Manufacturer
หนังสือรับรองการเป็นผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์

Good Design Selection
สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์
สิ่งประดิษฐ์ใหม่ในเวทีโลก

Hair Beam Patent Certificate
ใบรับรองสิทธิบัตร Hair Beam Air

Hair Bang Patent Certificate
ใบรับรองสิทธิบัตร Hair Bang

Good Manufacturing Practices (GMP)
กระบวนการการผลิตที่ได้มาตรฐาน

European Conformity (CE)
ผ่านการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยทางไฟฟ้าจากสหภาพยุโรป

Hair Beam US Patent
สิทธิบัตรคุ้มครองการออกแบบผลิตภัณฑ์
จากประเทศสหรัฐอเมริกา

Hair Beam Japanese Patent
สิทธิบัตรคุ้มครองการออกแบบผลิตภัณฑ์
จากประเทศญี่ปุ่น

Hair Beam Trademark Registration
หนังสือรับรองการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า Hair Beam

นวัตกรรมทางการแพทย์ที่คุณมั่นใจได้

Hair Beam Air และ Hair Bang ผ่านการทดสอบด้าน ประสิทธิภาพและความปลอดภัย ด้วยงานวิจัยทางคลินิก โดยคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการปลูกผมจาก Seoul National University Bangdang Hospital (SNUH) ร่วมกับมหาวิทยาลัยแพทย์ Kyungpook National University Hospital (KNU)

ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารทางการแพทย์
Journal of Dermatologic Surgery โดย American Society for Dermatologic Surgery
ซึ่งเป็นที่ยอมรับของแพทย์ผิวหนังในระดับนานาชาติ

” Low-Level Light Therapy for Androgenetic Alopecia: A 24-Week, Randomized, Double-Blind, Sham Device–Controlled Multicenter Trial ”
American Society for Dermatologic Surgery, 39(8), 1177–1183

ทดลองในชาวเอเชีย
ใช้ได้ผลทั้งชายและหญิง
ไม่มีผลข้างเคียง
เห็นผลในผู้ที่ผมบางและศีรษะล้าน
ตั้งแต่อายุ 31 ถึง 56 ปี
มีประสิทธิภาพในการรักษาผมร่วง ผมบาง และศีรษะล้านจากพันธุกรรม
เป็นต้นแบบและข้อมูลอ้างอิงงานวิจัย
ของหมวกเลเซอร์แบรนด์อื่น

ผลลัพธ์ที่พิสูจน์ได้
ด้วยงานวิจัยทางคลินิก

จากการทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ ในอาสาสมัครชาวเอเชีย ทั้งชายเเละหญิงที่มีปัญหาศีรษะล้านจากพันธุกรรม อายุระหว่าง 31-56 ปี พบว่า ผลิตภัณฑ์ Hair Beam Air และ Hair Bang สามารถเพิ่มจำนวนเส้นผมได้สูงสุด 29 เส้นต่อพื้นที่หนังศีรษะ 1 ตารางเซนติเมตร และพบว่า เส้นผมดกหนาขึ้นสูงสุด 22 ไมโครเมตร เมื่อใช้ผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องนาน 24 สัปดาห์

สัปดาห์แรก
เซลล์รากผมเพิ่มการสร้างพลังงาน ผมร่วงน้อยลง
สัปดาห์ที่ 8
เส้นผมเดิมแข็งแรงขึ้น หลุดร่วงน้อยลง เพิ่มจำนวนผมงอกใหม่
สัปดาห์ที่ 16
ผมงอกใหม่เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน ผมยาวขึ้นและหนังศีรษะสุขภาพดีขึ้น
สัปดาห์ที่ 24
เส้นผมงอกใหม่ยาวขึ้น หนาขึ้น ผมแข็งแรงกระจายทั่วทั้งศีรษะ

รับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์
ยืนยันด้วยใบอนุญาตการผลิต และใบรับรองคุณภาพมาตรฐานระดับสากล

ISO 9001
หนังสือรับรองมาตราฐานการบริหารงาน

Certificate of Manufacturer
หนังสือรับรองการเป็นผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์

Good Design Selection
สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์
สิ่งประดิษฐ์ใหม่ในเวทีโลก

Hair Beam Patent Certificate
ใบรับรองสิทธิบัตร Hair Beam Air

Hair Bang Patent Certificate
ใบรับรองสิทธิบัตร Hair Bang

Good Manufacturing Practices (GMP)
กระบวนการการผลิตที่ได้มาตรฐาน

European Conformity (CE)
ผ่านการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยทางไฟฟ้าจากสหภาพยุโรป

Hair Beam US Patent
สิทธิบัตรคุ้มครองการออกแบบผลิตภัณฑ์
จากประเทศสหรัฐอเมริกา

Hair Beam Japanese Patent
สิทธิบัตรคุ้มครองการออกแบบผลิตภัณฑ์
จากประเทศญี่ปุ่น