เลเซอร์ปลูกผม LLLT คืออะไร ?

Low-Level Laser Therapy (LLLT) หรือแสงเลเซอร์คลื่นแสงความถี่ต่ำ ที่มีความยาวคลื่นในช่วง 630-660 นาโนเมตร
สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าเป็นแสงสีแดง สามารถกระตุ้นให้เซลล์เกิดการสร้างพลังงานที่มากขึ้น เพิ่มการไหลเวียนของโลหิต
และสารอาหารที่มาหล่อเลี้ยงรากผมและหนังศีรษะ สามารถรักษาอาการผมร่วง ผมบาง ศีรษะล้าน
โดยการกระตุ้นการงอกใหม่ของเส้นผมและทำให้เส้นผมแข็งแรงขึ้น

เลเซอร์ปลูกผม LLLT คืออะไร ?

Low-Level Laser Therapy (LLLT) หรือแสงเลเซอร์คลื่นแสงความถี่ต่ำ ที่มีความยาวคลื่นในช่วง 630-660 นาโนเมตร สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าเป็นแสงสีแดง สามารถกระตุ้นให้เซลล์เกิดการสร้างพลังงานที่มากขึ้น เพิ่มการไหลเวียนของโลหิต และสารอาหารที่มาหล่อเลี้ยงรากผมและหนังศีรษะ สามารถรักษาอาการผมร่วง ผมบาง ศีรษะล้าน โดยการกระตุ้นการงอกใหม่ของเส้นผม ทำให้เส้นผมแข็งแรงขึ้น

Hair Beam Air และ Hair Bang แก้ปัญหาศีรษะล้านอย่างตรงจุด !

การรักษาด้วยแสงเลเซอร์คลื่นแสงความถี่ต่ำ หรือ Low-Level Laser Therapy ถูกนำมาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์มาอย่างยาวนาน
รวมถึงการรักษาและป้องกันอาการผมร่วง ศีรษะล้าน อาศัยหลักการสร้างพลังงานให้กับเซลล์รากผม (Hair Follicle) เพิ่มการไหลเวียนของโลหิต
ในหลอดเลือดฝอย ทำให้มีสารอาหารและออกซิเจนมาหล่อเลี้ยงเซลล์รากผมมากขึ้น ส่งผลให้เซลล์รากผมที่เริ่มฝ่อหรืออ่อนแอลง สามารถเจริญเติบโตกลับมางอกใหม่ ลดการหลุดร่วง เส้นผมแข็งแรงขึ้น เส้นหนาขึ้น และสุขภาพดีขึ้นด้วย

หลักการปลูกผมด้วย คลื่นแสงความถี่ต่ำ (LLLT)

1. เซลล์รากผมฝ่อ คือ สาเหตุของศีรษะล้านจากพันธุกรรม
สาร Dihydrotestosterone หรือ DHT ที่ถูกสร้างขึ้นจากฮอร์โมนเพศชาย คือ สาเหตุของรากผมที่ฝ่อและลดจำนวนลง เป็นปัจจัยหลักที่ทำให้ ผมหลุดร่วงมากขึ้น ผมเส้นเล็กลง จนสังเกตุได้ว่า บริเวณที่เส้นผมหลุดร่วงไปมีพื้นที่กว้างขึ้นเรื่อย ๆ และหากไม่ได้รับการรักษาหรือป้องกันอย่างทันท่วงที บริเวณที่ศีรษะล้านก็จะกระจายไปทั่วศีรษะ

2. คลื่นแสงความถี่ต่ำช่วยเพิ่มพลังให้กับเซลล์รากผม
แสงเลเซอร์คลื่นแสงความถี่ต่ำ หรือ LLLT ที่มีความยาวคลื่นในช่วง 630-660 นาโนเมตร มีประสิทธิภาพในการรักษาผมร่วงและศีรษะล้าน ได้อย่างปลอดภัย ไม่มีผลข้างเคียง โดยอาศัยหลักการ
กระตุ้นการสร้างพลังงานตามธรรมชาติของเซลล์รากผม

3. กระตุ้นการสร้างพลังงานให้กับเซลล์รากผมที่อ่อนแอ
ด้วยระดับพลังงานและระยะเวลาการรักษาที่เหมาะสม สามารถกระตุ้น
การทำงานและเพิ่มจำนวน ไมโตคอนเดรีย (Mitochondria) ภายในเซลล์ เพิ่มการสร้างพลังงานให้เซลล์รากผมที่อ่อนแอซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ
ให้กลับมาแข็งแรงอีกครั้ง

4. ฟื้นฟูเซลล์รากผมจากภายใน สู่ผลลัพธ์ที่มองเห็นได้
เมื่อเซลล์รากผมแข็งแรงขึ้นทั่วทั้งศีรษะ จะให้ผลลัพธ์ที่ชัดเจนในเรื่องของการหลุดร่วงที่ลดลง เริ่มมองเห็นการงอกใหม่ของเส้นผมในบริเวณที่เคยศีรษะล้านหรือผมบางมาก่อน เส้นผมเดิมหนาขึ้น ไม่เปราะหรือหักง่าย
ผมเงางามขึ้น ดูสุขภาพดีขึ้น

Hair Beam Air และ Hair Bang แก้ปัญหาศีรษะล้านอย่างตรงจุด !

การรักษาด้วยแสงเลเซอร์คลื่นแสงความถี่ต่ำ หรือ Low-Level Laser Therapy ถูกนำมาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์มาอย่างยาวนาน รวมถึงการรักษาและป้องกันอาการผมร่วง ศีรษะล้าน อาศัยหลักการสร้างพลังงานให้กับเซลล์รากผม (Hair Follicle) เพิ่มการไหลเวียนของโลหิต ในหลอดเลือดฝอย ทำให้มีสารอาหารและออกซิเจนมาหล่อเลี้ยงเซลล์รากผมมากขึ้น ส่งผลให้เซลล์รากผมที่เริ่มฝ่อหรืออ่อนแอลง กลับมางอกใหม่ ลดการหลุดร่วง เส้นผมแข็งแรงขึ้น เส้นหนาขึ้น และสุขภาพดีขึ้นด้วย

หลักการปลูกผมด้วย คลื่นแสงความถี่ต่ำ (LLLT)

1. เซลล์รากผมฝ่อ คือ สาเหตุของศีรษะล้านจากพันธุกรรม
สาร Dihydrotestosterone หรือ DHT ที่ถูกสร้างขึ้นจากฮอร์โมนเพศชาย คือ สาเหตุของรากผมที่ฝ่อและลดจำนวนลง เป็นปัจจัยหลักที่ทำให้ ผมหลุดร่วงมากขึ้น ผมเส้นเล็กลง จนสังเกตุได้ว่า บริเวณที่เส้นผมหลุดร่วงไปมีพื้นที่กว้างขึ้นเรื่อย ๆ และหากไม่ได้รับการรักษาหรือป้องกันอย่างทันท่วงที บริเวณที่ศีรษะล้านก็จะกระจายไปทั่วศีรษะ

2. คลื่นแสงความถี่ต่ำช่วยเพิ่มพลังให้กับเซลล์รากผม
แสงเลเซอร์คลื่นแสงความถี่ต่ำ หรือ LLLT ที่มีความยาวคลื่นในช่วง 630-660 นาโนเมตร มีประสิทธิภาพในการรักษาผมร่วงและศีรษะล้าน ได้อย่างปลอดภัย ไม่มีผลข้างเคียง โดยอาศัยหลักการกระตุ้นการสร้างพลังงานตามธรรมชาติของเซลล์รากผม

3. กระตุ้นการสร้างพลังงานให้กับเซลล์รากผมที่อ่อนแอ
ด้วยระดับพลังงานและระยะเวลาการรักษาที่เหมาะสม สามารถกระตุ้น
การทำงานและเพิ่มจำนวน ไมโตคอนเดรีย (Mitochondria) ภายในเซลล์ เพิ่มการสร้างพลังงานให้เซลล์รากผมที่อ่อนแอซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ
ให้กลับมาแข็งแรงอีกครั้ง

4. ฟื้นฟูเซลล์รากผมจากภายใน สู่ผลลัพธ์ที่มองเห็นได้
เมื่อเซลล์รากผมแข็งแรงขึ้นทั่วทั้งศีรษะ จะให้ผลลัพธ์ที่ชัดเจนในเรื่องของการหลุดร่วงที่ลดลง เริ่มมองเห็นการงอกใหม่ของเส้นผมในบริเวณที่เคยศีรษะล้านหรือผมบางมาก่อน เส้นผมเดิมหนาขึ้น ไม่เปราะหรือหักง่าย
ผมเงางามขึ้น ดูสุขภาพดีขึ้น

เลเซอร์ปลูกผม LLLT คืออะไร ?

Low-level laser therapy (LLLT) หรือแสงเลเซอร์คลื่นแสงความถี่ต่ำ มีความยาวคลื่นในช่วง 630-660 นาโนเมตร หรือสามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าเป็น “สีแดง” มีประสิทธิภาพในการฟื้นฟูและการบำรุงลึกถึงระดับเซลล์ โดยแสงจะปล่อยพลังงานออกไปยังเซลล์ต่าง ๆ กระตุ้นให้เกิดการทำงานของเซลล์เพิ่มขึ้น เพิ่มการไหลเวียนของเลือด ทำให้สามารถรักษาอาการผมร่วง ผมบาง ศีรษะล้าน ได้โดยการกระตุ้นการงอกใหม่ของเส้นผมและทำให้เส้นผมแข็งแรงขึ้นได้

หมวกเลเซอร์ปลูกผม LLLT
แก้ปัญหาศีรษะล้านได้อย่างตรงจุด !

การรักษาด้วยแสงเลเซอร์คลื่นแสงความถี่ต่ำ หรือ Low-Level Laser Therapy ในช่วงความยาวคลื่น 630-660 นาโนเมตร (มองด้วยตาเปล่าเป็นสีแดง) ถูกนำมาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์มาอย่างยาวนาน รวมถึงการรักษาและป้องกันอาการผมร่วง ศีรษะล้าน โดยอาศัยหลักการสร้างพลังงานให้กับเซลล์รากผม (Hair Follicle) ผ่านการกระตุ้นด้วยแสง แสงสีแดงจะถูกดูดกลืนด้วยโครงสร้างภายในเซลล์ที่เรียกว่า ไมโตคอนเดรีย (Mitochondria) ซึ่งมีหน้าที่หลักในการสร้างพลังงานให้กับเซลล์ พร้อม ๆ กับการเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตในหลอดเลือดฝอย ทำให้มีสารอาหารและออกซิเจนมาหล่อเลี้ยงเซลล์รากผมมากขึ้น ส่งผลให้เซลล์รากผมที่เริ่มฝ่อหรืออ่อนแอลง แข็งแรงขึ้น เกิดการงอกใหม่ได้ของเส้นผม ลดการหลุดร่วง เส้นผมผมแข็งแรงขึ้น เส้นหนาขึ้น และดูสุขภาพดีขึ้นด้วย

วิธีแก้ปัญหาที่สาเหตุ
เห็นผลจริงและปราศจากผลข้างเคียง

1.เซลล์รากผมฝ่อ และอ่อนแอ คือจุดเริ่มต้นของ “ศีรษะล้าน”

อาการศีรษะล้านจากพันธุกรรมมีสาเหตุหลักจากการที่ร่างกายสร้างเอนไซม์ชนิดหนึ่งที่สามารถเปลี่ยนฮอร์โมนเพศชาย หรือ ฮอร์โมนเทสโทสเทอโรน (Testosterone)ให้กลายเป็นฮอร์โมนอีกชนิดหนึ่ง ที่ทำให้รากผมฝ่อลงและตายไปในที่สุด (Dihydrotestosterone, DHT) อาการที่เห็นได้อย่างชัดเจนคือ ผมหลุดร่วงมากขึ้น ผมเส้นเล็กลง จนสังเกตุได้ว่า บริเวณที่เส้นผมหายไปกว้างขึ้นเรื่อย ๆ และหากไม่ได้รับการรักษาหรือป้องกันอย่างทันท่วงที ก็จะกระจายไปทั่วทั้งศีรษะ

2.เซลล์รากผมแข็งแรงขึ้น คือทางออกของปัญหาศีรษะล้าน

การรักษาและป้องกันศีรษะล้าน ด้วยแสงเลเซอร์คลื่นแสงความถี่ต่ำ หรือ LLLT นั้น เป็นวิธีที่ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลาย และมีงานวิจัยทางคลินิกจำนวนมากที่ให้การรับรองประสิทธิภาพและความปลอดภัย โดยแสงสีแดงที่ความยาวคลื่นในช่วง 630-660 นาโนเมตร สามารถเพิ่มพลังงานของเซลล์รากผมได้เป็นอย่างดี ช่วยให้เซลล์ที่เริ่มฝ่อกลับฟื้นคืนชีวิตขึ้นมาอีกครั้ง

3.กระตุ้นการสร้างพลังงานให้กับเซลล์รากผมที่อ่อนแอ

คลื่นแสงความถี่ต่ำที่มีระดับพลังงานที่เหมาะสม สามารถกระตุ้นการทำงานและเพิ่มจำนวนของโครงสร้างภายในเซลล์ที่เรียกว่า ไมโตคอนเดรีย (Mitochondria) ซึ่งมีหน้าที่สร้างพลังงานภายในเซลล์ส่งผลให้เซลล์ที่อ่อนแอได้รับการซ่อมแซม กลับมาแข็งแรงอีกครั้ง

4. ฟื้นฟูเซลล์รากผมจากภายใน สู่ผลลัพธ์ที่มองเห็นได้

เมื่อเซลล์รากผมแข็งแรงขึ้นทั่วทั้งศีรษะ จะให้ผลลัพธ์ที่ชัดเจนในเรื่องของการหลุดร่วงที่ลดลง เริ่มมองเห็นการงอกใหม่ของเส้นผมในบริเวณที่เคยศีรษะล้านหรือผมบางมาก่อนรวมถึงเส้นผมเดิมหนาขึ้น ไม่เปราะหรือหักง่าย ผมเงางามขึ้น ดูสุขภาพดีขึ้นอย่างชัดเจน