พลังเเห่งนวัตกรรม BIOSTIMULATION TECHNOLOGY
ที่สุดของคลื่นแสงเลเซอร์ความถี่ต่ำ (Low Level Laser Therapy, LLLT)
กระตุ้นการงอกใหม่ และ เพิ่มความหนาให้กับเส้นผม

พลังเเห่งนวัตกรรม BIOSTIMULATION TECHNOLOGY
ที่สุดของคลื่นแสงเลเซอร์ความถี่ต่ำ (Low Level Laser Therapy, LLLT)
กระตุ้นการงอกใหม่ และ เพิ่มความหนาให้กับเส้นผม

พร้อมสำหรับทุกกิจกรรม
ไม่ทำให้คุณเสียเวลาในชีวิตประจำวัน