| Experience Premier Laser Solution

WONTECH Co., Ltd. ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1999 ด้วยความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีแสงเลเซอร์เพื่อความงามอันดับ 1 ของประเทศเกาหลี จึงทุ่มเทอย่างต่อเนื่องในการพัฒนาทั้งด้านบุคลากร ด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพดียิ่ง ๆ ขึ้นไป เพื่อตอบสนองต่อความต้องการและเทรนด์ความงามใหม่ ๆ ที่ก้าวไปข้างหน้าอยู่เสมอ

ตลอดระยะเวลา 20 ปีที่ผ่านมา WONTECH ได้รับการยอมรับจากแพทย์ผิวหนัง โรงพยาบาล และคลินิกความงามทั่วโลกให้เป็นบริษัทผู้คิดค้นและผลิตเครื่องมือแพทย์เพื่อความงาม และได้ขยายสินค้าและการบริการ รวมถึงการเปิดสาขาย่อยในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็น สหรัฐอเมริกา จีน หรือ ญี่ปุ่น รวมถึงกลุ่มประเทศในตะวันออกกลาง

ตลอดจนคิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อความงามในรูปแบบใหม่ ที่สามารถใช้ดูแลสุขภาพและความงามได้เองที่บ้าน (Home Use) และได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายทั่วโลก

Experience Premier Laser Solution

WONTECH Co., Ltd. ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1999 ด้วยความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีแสงเลเซอร์เพื่อความงามอันดับ 1 ของประเทศเกาหลี จึงทุ่มเทอย่างต่อเนื่องในการพัฒนาทั้งด้านบุคลากร ด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพดียิ่ง ๆ ขึ้นไป เพื่อตอบสนองต่อความต้องการและเทรนด์ความงามใหม่ ๆ ที่ก้าวไปข้างหน้าอยู่เสมอ

ตลอดระยะเวลา 20 ปีที่ผ่านมา WONTECH ได้รับการยอมรับจากแพทย์ผิวหนัง โรงพยาบาล และคลินิกความงามทั่วโลกให้เป็นบริษัทผู้คิดค้นและผลิตเครื่องมือแพทย์เพื่อความงาม และได้ขยายสินค้าและการบริการ รวมถึงการเปิดสาขาย่อยในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็น สหรัฐอเมริกา จีน หรือ ญี่ปุ่น รวมถึงกลุ่มประเทศในตะวันออกกลาง

ตลอดจนคิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อความงามในรูปแบบใหม่ ที่สามารถใช้ดูแลสุขภาพและความงามได้เองที่บ้าน (Home Use) และได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายทั้งในประเทศเกาหลีและนานาชาติ